ผีเสื้อ

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ คือ สัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามแต่มีอายุไม่ยืนยาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จะมีผีเสื้ออยุ่มาก  ดังนั้นผีเสื้อจะเป้นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้    ในบรรดาสัตว์ต่างๆ  ที่อยู่บนโลกนี้  สัตว์จำพวกแมลงมีจำนวนชนิดมากถึง 3 ใน 4 ของสัตว์ทั้งหมด  ผีเสื้ออยุ่ในจำพวกแมลง  อยู่ในไฟลัมอาร์โรโปรดา (Phylum Arthropoda) ผีเสื้อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1) ผีเสื้อกลางวัน  ก็คือผีเสื้อทืออกหากินตอนเช้ามืด  ตอนกลางวัน  และตอนพลบค่ำ  มีลักษณะเด่น  คือ ปีกคุ่หน้ากับปีกคู่หลังจะซ้อนกันแบบแนบติดกัน  มีหนวดแบบกระบอง  บางชนิดปลายหนวดเป้นรูปตะขอ  ขระเกาะอยู่จะชูตัวขึ้น  ลำตัวค่อนข้างยาว  มีขนปกคลุมบาง ๆ  ในประเทศไทยมีผีเสื้อกลางวันประมาร 1,300 ชนิด

  2) ผีเสื้อกลางคืน  เป็นผีเสื้อที่ออกหากินตั้งแต่หัวค่ำไปตลอมยามราตรี  ปีกซ้อนกันเช่นเดียวกับผีเสื้อกลางวัน  แต่มีขนแข็งๆ ตรงบริเวณโคนปีกคู่หลังที่ยื่นสอดเข้าไปเกี่ยวห่วงใต้ดคนปีกคุ่หน้า  หนวดมีทั้งแบบเส้นด้าย  และฟันหวี  เมื่อเกาะจะซ้อนหนวดไว้ใต้ปีก  ดดยลู่แนบไปตามขอบปีก  หรือพับไว้บนด้านหลังของลำตัว   ลำตัวมีขนาดอ้วนใหย่  หรืออ้วนกลม  มีขนปกคลุมทั่วทั้งตัว  เมื่อเกาะจะกางปีกราบหรือลุ่ลงคล้ายกระโจม

 

1.ผีเสื้อวงศ์หางติ่ง (Family Papilionidae) พบ 11 ชนิด ได้แก่

-ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus thomsoni)
-ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง (Papilio memnon agenor)
-ผีเสื้อสะพายฟ้า (Graphium sarpedon luctatius)
-ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา (Papilio polytes romulus)
-ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก (Graphium doson evemonides)
-ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน (Papilio helennus helenus)
-ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู (Pachiliopta aristolochiae)
-ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา (Graphium Agaamemnon )
-ผีเสื้อหางดาบลายจุด (Graphium nomius swinhoei)
-ผีเสื้อหางดาบธรรมดา (Graphium antiphates pompilius)
-ผีเสื้อหนอนมะนาว (Papilio demoleus malayanus)

2.วงศ์ผีเสื้อหนอนกระหล่ำ (Family Pieridae) พบ 10 ชนิด ได้แก่

-ผีเสื้อเณรธรรมดา (Eurema hecabe contubernalis)
-ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา (Appias albina darada)
-ผีเสื้อเณรยอดไม้ (Gandaca harina burmana )
-ผีเสื้อหนวดคูณหนวดดำ (Catopsilia pomona
-ผีเสื้อขาวแคระ (Leptosia nina nina)
-ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ (Appias libythra)
-ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ (Hebomoia glaucippe glaucippe)
-ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก (Ixias pyrenne)
-ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา (Catopsilia pomona f. pomona)
-ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา (Appias indra)

3. วงศ์ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่ (Family Nymphalidae) พบ 20 ชนิด ได้แก่

-ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ (Euploea core godartii)
-ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา(Ypthima buldus buldus)
-ผีเสื้อแผนที่ลายหินอ่อน (Cyrestis cocles cocles)
-ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา (Cirrochroa tyche mithila)
-ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา (Cyrestis thyodamas)
-ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ (Tirumala septentrionis septentrionis)
-ผีเสื้อแผนที่เล็ก (Cyrestis themire themire)
-ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้า (Ideopsis simillis persimillis)
-ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล (Parantica melaneus plataniston)
-ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง (Cupha erymanthis lotis)
-ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (Ne thyodamas)
-ผีเสื้อแพนซีสีตาล (Junonia lemonias lemonias)
-ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว (Parantica aglea melanoides)
-ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา (Cethosia cyane euanthes)
-ผีเสื้อพเนจร (Vagrans egista sinha)
-ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ (Hypolimnas bolina bolina)
-ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (Acraea violae)
-ผีเสื้อช่างร่อน (Parthenos Sylvia gambrisius)
-ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง (Mycalesis mineus mineus)
-ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ (Danaus genutia genutia)

4. วงศ์ผีเสื้อวงศ์สีน้ำเงิน (Family Lycaenidae) พบ 7 ชนิด ได้แก่

-ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน (Catochrysops panormus exiguous)
-ผีเสื้อหางพริ้ว (Zeltus amasa amasa)
-ผีเสื้อแสดหางยาว (Loxura atymnus fuconisus)
-ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา (Castalius rosimon rosimon)
-ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง (Zizeeria maha)
-ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น (Curetis inularis)
-ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอเล็ก (Spindasis lohita)

5. วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว พบ 2 ชนิด ได้แก่

-ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง (Zizeeria maha)
-ผีเสื้อมอธราปีกแหลม (Pseudomicronia aculeata)

 

ที่อยู่

  • ที่อยู่: บ้านเขาชีจรรย์ หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
  • อีเมลล์: sirichareonwat.forest@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.siricharoenwat.com
  • โทร: 033-046-037